§2 Formål:

Tverrpolitisk liste Sømna skal drive politisk arbeid til beste for Sømnas og Sør-Helgelands innbyggere på tvers av partipolitiske skillelinjer og uavhengig av nasjonale føringer.